COACHING

Czym jest coaching?

Coaching jest treningiem rozwoju osobistego lub - mówiąc prościej - drogą pomiędzy punktem a i punktem b, gdzie pierwszy z nich jest miejscem, w którym znajdujemy się aktualnie a drugi - wyznaczonym przez nas celem. 

To proces oparty na współpracy z trenerem, skupiony na zarządzaniu wartościami, takimi jak motywacja, umiejętności czy zdolności. Rozpoczyna się on od rozpoznania aktualnej sytuacji i przyczyn, dla których potrzebna jest zmiana a następnie ustalany jest cel, oczekiwany rezultat oraz plan jak doprowadzić do jego realizacji. Podjęte działania są na bieżąco monitorowane. Coaching pomaga wyjść z impasu, pokonać kryzys motywacji, rozwinąć się na wybranych polach, wejść na drogę do osiągnięcia oczekiwanego sukcesu. 

Coaching jest procesem prowadzącym do przełomów, niezależnie od tego gdzie dana osoba go w danym momencie życia potrzebuje. Ma przemieniać myślenie o sobie i uczyć patrzenia z nowej perspektywy, gdzie „nie mogę” zmienia się w „dam radę”. Przełomem może być wyjście z zawodowej rutyny, odkrycie swojego marzenia, uwierzenie we własne siły, decyzja o postawieniu pierwszego kroku w nowej dziedzinie lub jakiekolwiek działanie, które przybliży do wyznaczonego celu. 

Zadaniem coacha jest towarzyszenie osobie w jej drodze ale to ona wyznacza swój cel i jest odpowiedzialna za swoje postępy. Pomaga w odkrywaniu talentów i zasobów i podpowiada jak najlepiej je wykorzystać. Każdego traktuje indywidualnie, zależnie od jego możliwości i potrzeb. 

W ramy cyklu coachingowego wpisanych jest sześć spotkań, co dwa tygodnie, przez trzy miesiące, jednak liczba spotkań i długość procesu zależy od klienta i jego indywidualnej pracy. 

Jakie mogą być owoce coachingu?

 • Odkrycie swoich silnych stron i wewnętrznych zasobów
 • Poznanie swoich marzeń i pragnień
 • Postawienie sobie realnych celów i ich realizacja
 • Wewnętrzny rozwój przekładający się na realne działania
 • Osiągnięcie przełomów w miejscach impasu
 • Odkrywanie swojej tożsamości 
 • Pewność i wiara w siebie
 • Wzięcie odpowiedzialności za własny rozwój i swoje życie 
 • Lepsze poznanie i zrozumienie siebie
 • Poczucie spełnienia
 • Satysfakcja i radość z osiąganych postępów
 • Naukę życia „tu i teraz”